Cegła klinkierowa kalisz

Zalety cegły klinkierowej

W dziedzinie budownictwa jedną z najbardziej znaczących form surowców jest powszechnie popularna, pełna rozmaitych cech zużytkowania cegła klinkierowa. To materiał niezwykle wymagający, jeżeli rozchodzi się o jego dalsze zastosowanie oraz równie trudny do otrzymania w ramach procesu wytwórczego. Jeżeli cegła ma zostać należycie wyczerpana, zgodnie z jej przeznaczeniem, bezwzględnie musi trafić w ręce znawcy z wieloletnim stażem w sferze budownictwa. 
Zestawiając klasyczną cegłę klinkierową z różnorodnymi innymi gatunkami osiągalnych na naszym rynku materiałów, trzeba wspomnieć, iż odznacza się ona szeregiem przeróżnych plusów technicznych. Na dodatek, to produkt przede wszystkim ładny. Etymologicznie klinkier wywodzi się natomiast z pewnością od słowa holenderskiego klingen, które z kolei w dosłownym przetłumaczeniu rozumie się jako „dzwonić”. Jaki to ma zaś związek z charakteryzowaną w tym miejscu cegłą? Otóż jak się okazuje, cegła klinkierowa znamionuje się swoistym dźwiękiem- trochę metalicznym. Zweryfikować to można, wykonując prosty eksperyment polegający na delikatnym zastukaniu dwiema cegłami, jedną o drugą. 
Na nieszczęście, brak porządnej wiedzy na temat znaków wyjątkowych tradycyjnych cegieł klinkierowych sprawia, że nazwą tego rodzaju określa się wszystkie cegły. Nie jest to niemniej jednak jest należyte, ponieważ klinkierówki tutaj omawiane znamionują się właściwymi cechami. Po pierwsze, muszą posiadać stosowną nasiąkliwość, jaka przeważnie jest mniejsza niż sześc procent, czy też ewentualnie równa sześciu procentom. W przypadku niemieckich przedsiębiorstw specjalizujących się w wytwórczości cegieł klinkierowych, dopuszczalna jest norma siedmiu procent nasiąkliwości. Po drugie, rzetelna cegła klinkierowa tworzona jest w ramach procesu wypału gliny. Po trzecie, to solidny produkt mrozoodporny i nadzwyczaj mocny. Ową wytrzymałość rozumie się zaś jako odporność na ściskanie przekraczającą standard 30 MPa. Niedobór któregokolwiek z wyżej wymienionych parametrów uniemożliwia określenie danego artykułu budowlanego cegłą klinkierową
W obszarze omawianych cegieł wyróżnia się różnorodne formaty, z czego w Polsce za uniwersalnie uznawany jest wariant RF 250 x 120 x 65 mm. W obwodzie tego formatu wyróżnia się natomiast trzy podkategorie cegieł klinkierowych- perforowane, szczelinowe, pełne. Te pierwsze bezbłędnie sprawdzają się przy wznoszeniu struktur naziemnych, te drugie są doskonałe do obudowywania kominów prefabrykowanych, natomiast te trzecie to prawdziwy strzał w dziesiątkę, jeżeli rozchodzi się o prowadzenie prac budowlanych w bardziej znojnych warunkach pogodowych- na przykład przygotowanie kanalizacji, studni, przepustów.