Odwierty pionowe paczków

Własne ujęcie wody

Zakup posesji to główny krok ku temu, żeby w niedalekiej przyszłości na jej terenie stanął nasz wyśniony dom. I chociaż w wielu wypadkach, budowa nie zacznie się z dnia na dzień, to zakup posiadłości gruntowej nieuzbrojonej niewątpliwie okaże się sprzyjającą inwestycją w dłuższym przedziale czasowym. Nie wielu inwestorów jest bowiem w stanie rozpocząć budowę domu od razu po zakupie działki. Wymagane są bowiem  właściwe przyzwolenia budowlane na które jak to przeważnie bywa, trzeba czekać plus minus kilkunastu miesięcy. Nim wobec tego otrzymamy wartościową decyzję administracyjną co do przeistoczenia działki rolnej w budowlaną, jedyne co możemy zrobić, to zacząć przygotowania do podłączenia wody (wykopanie studni głębinowej) lub podłączenia energii elektrycznej w jej granicach. Żeby jednakże studnia głębinowa z której będziemy zapożyczać czystą i w pełni przydatną do picia i innego typu stosowania wodę, niezbędne są odwierty pionowe. Ich celem jest wykonanie wierceń mających na celu sprawdzenie właściwości fizycznych oraz mechanicznych gruntu na którym w przyszłości wykonane pozostaną główne otwory pod studnię. Przy ich pomocy testowana jest między innymi gęstość właściwa i pozorna gruntu, jego wilgotność, przepuszczalność nazywana inaczej wodoprzepuszczalnością czy też współczynnikiem filtracji oraz jego uziarnienie. Jeśli chodzi natomiast o właściwości mechaniczne, to dzięki wykonaniu pionowych odwiertów, możemy dowiedzieć się natomiast jaka jest odporność gruntu na ściskanie czyli jakie ciężar jest on (grunt) w stanie wytrzymać bez nadszarpnięcia jego struktury na wskazanej jednostce jego powierzchni. Inną rozważaną właściwością jest jego ściśliwość zatem zdolność do obniżenia jego objętości pod wpływem znajdującego się na jego powierzchni obciążenia. Powinno się przy tym dokonać rozdziału gruntu na spoisty oraz niespoisty (sypki), przy czym początkowy charakteryzuje się dużo większą gęstością i osiada znacznie wolniej. Badając grunt nie zapominajmy również o podłożu skalnym które także na terenie naszej posesji może występować. W związku z tym, zanim zdecydujemy się na wykopanie studni, powinniśmy wiedzieć z jakim gatunkiem podłoża mamy do czynienia. Wjazd na sferę działki masywnym sprzętem w wypadku mało spójnego jej podłoża przysporzy ogromu trudności. Dodatkowo bardzo twarde podłoże skalne spowoduje, że wiercenie otworów nawet o średnicy 110 mm będzie graniczyło z przysłowiowym cudem. Może okazać się też, że w zupełności powstrzyma przeprowadzenie wierceń.


cegły ręcznie formowane