Cegła klinkierowa siemianowice

Zalety cegły klinkierowej

W sferze budownictwa jedną z najbardziej charakterystycznych form surowców jest powszechnie znana, pełna różnych cech wykorzystania cegła klinkierowa. To budulec bardzo wymagający, jeżeli chodzi o jego dalsze wykorzystanie oraz równie ciężki do otrzymania w ramach procesu wytwórczego. Jeśli cegła ma być właściwie wykorzystana, zgodnie z jej przeznaczeniem, bezwarunkowo musi dotrzeć w ręce znawcy z wieloletnim doświadczeniem w sferze budownictwa. 
Zestawiając klasyczną cegłę klinkierową z wielorakimi innymi typami osiągalnych na naszym rynku surowców, trzeba wspomnieć, że odznacza się ona szeregiem rozmaitych pozytywów technicznych. Na dodatek, to produkt szczególnie ładny. Etymologicznie klinkier wywodzi się natomiast zapewne od słowa holenderskiego klingen, które z kolei w dosłownym przetłumaczeniu rozumie się jako „dzwonić”. Jaki to ma zaś związek z opisywaną w tym miejscu cegłą? A więc jak się okazuje, cegła klinkierowa znamionuje się swoistym dźwiękiem- trochę metalicznym. Zweryfikować to można, wykonując zwyczajny eksperyment polegający na lekkim zastukaniu dwiema cegłami, jedną o drugą. 
Niestety, brak porządnej wiedzy na temat znaków specyficznych tradycyjnych cegieł klinkierowych sprawia, iż nazwą tego rodzaju produktu określa się wszelkie cegły. Nie jest to jednak właściwe, gdyż klinkierówki tu omawiane znamionują się należytymi cechami. Przede wszystkim, powinny posiadać stosowną nasiąkliwość, jaka z reguły jest mniejsza aniżeli sześc procent, lub ewentualnie równa sześciu procentom. W wypadku niemieckich przedsiębiorstw specjalizujących się w fabrykacji cegieł klinkierowych, dopuszczalna jest norma siedmiu procent nasiąkliwości. Po drugie, rzetelna cegła klinkierowa tworzona jest w ramach procesu wypału gliny. Po trzecie, to dobry produkt mrozoodporny i nadzwyczaj mocny. Ową solidność rozumie się natomiast jako odporność na ściskanie przekraczającą standard 30 MPa. Deficyt któregokolwiek z wyżej wymienionych parametrów uniemożliwia nazwanie danego towaru budowlanego cegłą klinkierową
W rewirze omawianych cegieł wyróżnia się rozmaite formaty, z czego w naszym kraju za powszechnie uznawany jest wariant RF 250 x 120 x 65 mm. W obwodzie tego formatu wydziela się natomiast trzy podkategorie cegieł klinkierowych- perforowane, szczelinowe, pełne. Te pierwsze kapitalnie sprawdzają się przy wznoszeniu struktur naziemnych, te drugie są doskonałe do obudowywania kominów prefabrykowanych, z kolei te trzecie to prawdziwy strzał w dziesiątkę, jeżeli rozchodzi się o prowadzenie prac budowlanych w bardziej wymagających warunkach pogodowych- na przykład tworzenie kanalizacji, studni, przepustów.